Open
7.30 – 17.00

Kielikylpymetodia noudattava leikkikoulu Espoossa

Espoon englanninkielinen leikkikoulu on vanhempien kannatusyhdistyksen ylläpitämä 3–6-vuotiaiden lasten päiväkoti. Toimintamme on jaettu kahteen toimipisteeseen – Karakallioon ja Kilonpuistoon. Molemmissa toimipisteissä tarjoamme 29 kokopäiväpaikkaa päivähoitoon ja esiopetukseen. Esiopetussuunnitelmamme on Espoon kaupungin virallisesti hyväksymä.

Leikkikoulumme toiminnassa noudatetaan kielikylpymetodia, jossa kieli omaksutaan käytännön kokemuksen kautta käyttämällä kieltä kaikessa toiminnassa äidinkielen kaltaisesti.