Kysymyksiä leikkikoulun toiminnasta tai hakuprosessista?

Ota yhteyttä päiväkodin johtaja Riikka Rinteeseen puhelimitse 041 513 7773 tai sähköpostilla: eel@saunalahti.fi.

Open
7.30 – 17.00

Hoitopaikan haku

Päiväkodin johtaja ja vastaava opettaja valitsevat keväisin uudet lapset koulussa syksyllä aloittavien tilalle. Leikkikoulun hallitus vahvistaa lapsivalinnat.

Lapsen ikätasoa vastaava suomen kielen taito on edellytys onnistuneelle päivähoidolle kielikylpymenetelmää soveltavassa päivähoidossa. 3–5-vuotiaan aloittajan ei tarvitse osata englantia. Esiopetuksessa lapsen tulee osata englantia jonkin verran.

Uudet lapset aloittavat elokuun alussa.

Hoitomaksut

Vanhempainyhdistys vahvistaa seuraavan toimikauden hinnat toukokuussa.  

Päiväkotimme on oikeutettu yksityisen hoidon tukeen, joka Espoossa on tällä hetkellä 600,25€/kk. Toimikauden 2017 -2018 hoitomaksu on 3-5- vuotiailta lapsilta 940,25 €/kk, josta perheen maksama osuus on 340 €. Eskarilaisten hoitomaksu on 945,38€ josta perheen maksama osuus on 272€.

Huom! Kilonpuiston toimipisteessä yksi vapaa hoitopaikka vuonna 2013 syntyneelle lapselle!