Soita ja kysy lisää: 041 513 7773

Yksityinen kielikylpy­päiväkoti Espoossa.

Päiväkodin kielikylpy mahdollistaa kielellä oppimisen

Espoon englanninkielisessä leikkikoulussa noudatamme kieltenopetusmenetelmänä kielikylpymetodia. Metodilla kieli omaksutaan käytännön kokemuksen kautta käyttämällä kieltä kaikessa toiminnassa äidinkielen kaltaisesti. Didaktiikan kannalta tärkein piirre on kielen käyttö oppimisen välineenä, ei kohteena tai päämääränä. Lapset opiskelevat siis kielellä, eivät kieltä. He omaksuvat kielen todellisissa kielenkäyttötilanteissa aidon kommunikaation ja merkityksellisen vuorovaikutuksen kautta kaikissa päiväkotipäivän toiminnoissa.

Ei ennakko­vaatimuksia

Kielikylpy perustuu siihen, että alussa opettajat täydentävät puhettaan ilmeillä ja eleillä – näyttävät käytännössä selittämänsä asiat. Lapsen ei tarvitse osata englantia leikkikouluun tullessaan: riittää, että lapsen äidinkieli vastaa taidoiltaan yleistä ikätasoa. Henkilökunta puhuu pääasiassa vain englantia, mutta lapsen suomenkieltä ymmärretään.

Vanhempien rooli äidinkielen tukijana

Vanhempien rooli lapsen äidinkielen tukijana on tärkeä. Äidinkielen kehityksen turvaamiseksi, vanhempien tulee kiinnittää huomiota kotona siihen, että lapsen kanssa jutellaan, luetaan ja lauletaan äidinkielellä. Erityisesti kielikylvyn alussa lapsi voi kaivata aikuista, jonka puhetta hän ymmärtää: tällöin vanhempien antama tuki on korvaamatonta.