Soita ja kysy lisää: 041 513 7773

Yksityinen kielikylpy­päiväkoti Espoossa.

Päivärytmi

7.30 Leikkikoulu aukeaa
Vapaata leikkiä
8.00 Aamupala
9.00 Aamupiiri
9.30 Toimintatuokio 5–6 v
Ulkoilu 3–4 v
11.00 Toimintatuokio 3–4 v
Ulkoilu 5–6 v
11.45 Satuhetki
12.00 Lounas
12.30 Lepohetki
13.30 Iltapäivätuokio /
vapaata leikkiä /
lepohetki jatkuu
14.50 Satuhetki
15.00 Välipala
15.30 Ulkoilu
17.00 Leikkikoulu sulkeutuu

Open
7.30 – 17.00

Yksityinen päiväkoti Espoon Kilonpuistossa

Yksityinen päiväkoti Kilonpuisto

Ympäristö ja aktiviteetit

Meillä on oma aidattu piha-alue kiipeilytelineineen ja hiekkalaatikoineen. Sijaintimme takaa erittäin hyvät kulkuyhteydet leikkikoululle sekä mahdollistaa retkien toteuttamisen ympäri pääkaupunkiseutua. Lähistöllä on metsiä ja niittyjä, joihin teemme luonto- ja hiihtoretkiä. Talvisin käytämme ahkerasti Kilonpuiston koulun luistelukenttää.

Kasvatuksellinen ja opetuksellinen toiminta

Leikkikoulun toiminta perustuu omiin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmiin.

Jokaiselle lapsille laaditaan myös henkilökohtainen suunnitelma. Toiminta on erilaista eri ikätasoille, mutta kaikkien kanssa toteutetaan kaikkia varhaiskasvatuksen sisältöalueita. Toimintasuunnitelmassamme käyttämämme viikko- ja kuukausiteemat heijastuvat kaikkiin sisältöalueisiin kuten (äidin)kieleen ja vuorovaikukseen, matematiikkaan, etiikkaan, tieteisiin, musiikkiin, kuvataiteisiin sekä liikuntaan. Mahdollisuuksien mukaan elävöitämme arkea retkillä, viettämällä teemoihin sopivia juhlia sekä erilaisilla vierailijoilla. Vietämme suomalaiset juhlapyhät, mutta perinteeksi ovat muodostuneet myös Halloween-, Thanksgiving- ja Valentine’s Day -juhlat. Päivien aikana järjestämme vapaaehtoisia harrastuskerhoja, kuten muskaria.

Ikäryhmät

Lapset on toimintatuokioiden ajaksi jaettu iän mukaan neljään pienryhmään; 3-vuotiaisiin (Pandas), 4-vuotiaisiin (Bears), 5-vuotiaisiin (Tigers) ja 6-vuotiaisiin (Lions). Jokaisella ryhmällä on oma vastaava, opettaja tai hoitaja, joka tuntee ryhmänsä lapset. Vastaava pitää huolta muun henkilökunnan avustuksella lapsen hyvinvoinnista ja yhteistyöstä perheen kanssa. Lisäksi hän huolehtii sosiaalisen ympäristön toimivuudesta, rajojen noudattamisesta ja asioiden loppuun asti hoitamisesta esimerkiksi ristiriitatilanteissa. Jokaisella ryhmällä on oma huone, jossa aamupäivien toiminta pääasiassa tapahtuu.